Naršydami „Pirotera” el. parduotuvėje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų apsipirkimą.

Bendrosios nuostatos

 1. parduotuvė pirotera.lt priklauso UAB „Pirotera“- įmonės kodas 147561233, buveinės adresas Ramygalos 149k, Panevėžys. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą El. parduotuvėje.
 2. UAB „Pirotera“ turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Parduotuvės Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
 3. Klientas prieš užsiregistravimą privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
 4. Parduotuvėje fejerverkus gali pirkti tik asmenys sulaukę ne mažiau kaip 18 metų amžiaus ir yra įgiję visišką teisinį veiksnumą. Pardavėjas gali pareikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą, kad įsitikinti, jog pirkėjas turi teisę įsigyti pirotechnikos gaminius.
 5. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.
 6. Parduotuvė turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis. Prekių kainos nurodytos parduotuvėje yra jau galutinės, t. y. juose jau įskaičiuotas įstatymu numatytas 21% dydžio pridėtinės vertės mokestis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregistravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas.
 4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
 2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
 5. Parduotuvė parduoda prekes atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvei per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes atitinkančias informaciją, kuri nurodyta prie kiekvienos prekės.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.

6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.4. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

6.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete, Paysera sistema arba grynaisiais pinigais.
 2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.
 3. Parduotuvė įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Parduotuvė neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą ir su tuo kilusių nuostolių.

Prekių pristatymas

 1. Parduotuvė įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes puslapyje nurodytais terminais arba atskirai su klientu suderintu laiku. Tuo atveju jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.
 2. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.
 3. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
 4. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 5. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja paskambinti Klientui, kai prekė bus paruošta.
 6. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos 2 būdais:

1)  „Pirotera“ atstovas pristato prekes Jūsų nurodytu adresu Panevėžio mieste.

2)  Atsiėmimas įmonės būstinėje – Ramygalos g. 149k, Panevėžys.

 1. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.

Kitos nuostatos

 1. Draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo platinti UAB „Pirotera“ internetiniame tinklalapyje esančią informaciją.
 2. Nurodytos kainos galioja tik internetinėje parduotuvėje.
 3. Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, o šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma LR teisė.
 4. Visi ginčai, kylantys tarp šalių, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Panevėžio apylinkės teisme.
 5. Visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.
 6. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@pirotera.lt arba telefonais  +370 687 55450; +370 699 30287.